Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Wykaz instytucji udzielających wsparcia

Zestawienie zaktualizowanych danych:

 1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej.
 3. Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej i in. podmiotów udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.
 4. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.
 5. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
  dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 6. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 7. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 8. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.
 9. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: