Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Aktualności PWD

 

„Wakacje z eksperymentem”

 

Za nami "wakacje z eksperymentem" czyli cykl zajęć z tematów takich jak : fizyka latania,

 eksperymenty chemiczne, bioróżnorodność okolicy, ekologia-uczymy się prawidłowej segregacji, hoteliki dla owadów,  legorobotyka-budowanie i programowanie robotów,

akustyka, czyli czy można zobaczyć dźwięk, budowanie instrumentów oraz innych zabawek fizycznych. Zajęcia przeprowadzone zostały  w sposób interaktywny poprzez prezentowanie doświadczeń i pokazów opisujących zjawiska i procesy występujące w przyrodzie i technice.

 Zajęcia były  ciekawym  połączenie nauki i zabawy. Atmosfera podczas zajęć była luźna i co najważniejsze, nikt nie wystawiał ocen. Dzieci przez eksperymenty poznawały chemię, fizykę, biologię i robotykę. Były też pokazy z użyciem mikroskopów i gry logiczne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z biologii, w których uczestniczyły żywe karakany. Podczas wszystkich zajęć emocje były ogromne. Była  to też wspaniała nauka strategii i współdziałania w grupie przez zabawę, bo szybko okazało się, że liczy się nie tempo, a współdziałanie i precyzja.

 

Kierownik Świetlicy

     Zofia Sudoł

 

W  stycznia 2022r. w wyremontowanym budynku przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie swoje drzwi dla 15 uczestników ( dzieci w wieku 7-15 lat)  otworzyła  świetlica środowiskowa. Świetlica powstała w ramach projektu pn. „Organizacja czasu wolnego interesariuszy rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Dęba poprzez utworzenie świetlicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  Świetlicą  prowadzona jest  w formie opiekuńczo - wychowawczej, funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

Celem świetlicy jest zapewnienie  dzieciom opieki i wychowania w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych , oraz poprawa funkcjonowania rodzin poprzez wsparcie ich w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Świetlica podejmuje działania w zakresie organizacji czasu wolnego dziecka, pomocy w nauce, rozwijaniu zainteresowań , organizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalno-edukacyjnych. W świetlicy prowadzone są także dodatkowe zajęcia rozwijające , które mają na celu podnieść u dzieci kompetencje kluczowe. Oprócz pomocy i wsparcia udzielanego dzieciom, wychowawcy świetlicy prowadzą porady, konsultacje i doradztwo dla rodziców i opiekunów  oraz współpracują  ze szkołą.  Pobyt uczestników w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny i dobrowolny. Świetlica nosi  nazwę „Sowa- mądra głowa”,  otwarta jest od poniedziałku do piątku od godz. 13.00 do 19.00.

 

Koordynator projektu

  Maria Kosiorowska

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: