Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełosprawnej" - edycja 2022

                                     

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2022

Nabór w ramach ww. Programu adresowany jest do:

 • pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (2 osoby) lub osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (2 osoby);
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz zaświadczeniem psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta (1 dziecko).

 Program zapewnia wprowadzenie usług asystenta jako formy wsparcia przy:

 • wykonywaniu codziennych czynności;
 • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym;
 • przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Usługi asystenta mogą polegać na pomocy asystenta min w zakresie:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (w sytuacji gdy szkoła jej nie zapewnia).

Koszt usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usług asystenta proszone
są o przedłożenie następujących dokumentów:

- wypełnionej karty zgłoszeniowej

- kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

 O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Program  "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (tutaj).

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: