Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Program "Opieka Wytchnieniowa"- edycja 2022

                              

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Program „Opieka wytchnieniowa”

 Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - edycja 2022

 Nabór w ramach ww. Programu adresowany jest do:

członków rodzin lub opiekunów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba sprawujących bezpośrednią opiekę nad  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość korzystania
z doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Usługa opieki wytchnieniowej ma na celu:

czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki;

 Osoba korzystająca z tej formy wsparcia „Opieki wytchnieniowej” nie ponosi żadnych kosztów.

 Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:

  • wypełnioną kartę zgłoszenia (formularz w załączeniu) – dokument obowiązkowy
  • dostarczenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności – dokument obowiązkowy
  • dostarczenie Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny ( formularz w załączeniu) – dokument nieobowiązkowy.

Zgodnie z założeniami Programu Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę z wynikiem od 18 do 75 punktów będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Program "Opieka wytchnieniowa"(tutaj)

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: