Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Przedłużenie programu

Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności

Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145

tel. fax. 0-15 822 40 05

             NIP: 867 20 61 615;

             REGON 831373114;

             KRS 0000207936

 

Tarnobrzeg, 05.06.2020

 

              Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że w związku z koronawirusem żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym -Podprogram 2019 zgodnie  z Wytycznymi MRPiPS będzie wydawana do miesiąca sierpień-wrzesień 2020.

W okresie tym jednocześnie będą prowadzone działania towarzyszące -warsztaty z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami właściwych służb.

Zwiększymy  ilość kg  20% na osobę uprawnioną (paczka) z uwagi na zapasy żywności w Banku Żywności oraz  dodatkowa żywność zostanie  przyznana dla rodzin z dziećmi Zgodnie z Wytycznymi IZ:

 „W uzasadnionych sytuacjach (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości.         W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości OPR/OPL.”

 

W związku z powyższym prosimy o wytypowanie rodzin z dziećmi i podanie do  Banku Żywności ilości osób z dziećmi. Rodzinom tym w m-cu lipcu i sierpniu zostanie przekazana dodatkowa żywność.                                            

                                            

                                                          Z wyrazami szacunku

                                                              Barbara Turczyk

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: