Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności:

Gabriela  Nowak - Wolwowicz

tel. 15 846 53 58

e-mail: sdsnowadeba@o2.pl

 

Podstawa prawna

Na podstawie art.14. ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności wyznaczył Panią Gabrielę Nowak – Wolwowicz, kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie.

 

Zadania koordynatora ds. dostępności

Do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia dostępności;
  • identyfikacji potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności;
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;
  • prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności;
  • przedstawianie burmistrzowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych działań.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: