Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Podprogram 2016

PODPROGRAM 2016 – efekty

Szanowni Państwo pragniemy poinformować, iż w miesiącu czerwcu 2017 roku zakończyliśmy realizację Podprogramu 2016, który był wykonywany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Działania podejmowane były we współpracy z Bankiem Żywności w Tarnobrzegu.

Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak:

 1. makaron jajeczny 5 kg, 
 2. ryż biały 5 kg,
 3. herbatniki 2 kg,
 4. mleko UHT 9 l,
 5. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 6. groszek z marchewką 3,20 kg,
 7. fasola biała 3,20 kg,
 8. koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
 9. powidła śliwkowe 1,20 kg,
 10. gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg,
 11. filet z makreli w oleju 1,36 kg,
 12. szynka drobiowa 2,70 kg,
 13. szynka wieprzowa 0,3 kg,
 14. pasztet wieprzowy 0,16 kg,
 15. cukier biały 4 kg,
 16. olej rzepakowy 4 l.

 

W trakcie trwania programu za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Dębie, pomoc żywnościowa trafiła do 890 osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki czemu udało się rozdysponować osobom potrzebującym
39 ton żywności oraz 6475 paczek żywnościowych.

Również w ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań zorganizowane zostały łącznie 2 warsztaty, w których  uczestniczyły łącznie 83 osoby.

Przygotowane warsztaty dotyczyły tematyki:

 • Żywieniowej gdzie w 3 spotkaniach uczestniczyły 83 osoby,
 • Kulinarnej w ramach których odbyły się 3 spotkania dla 58 podopiecznych,
 • Niemarnowania żywności z 2 spotkań skorzystało 62 osoby.

Wszystkie osoby korzystające z pomocy w ramach zakończonego podprogramu informujemy, że od sierpnia 2017 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie rozpoczyna realizację nowego podprogramu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W związku z powyższym zachęcamy do śledzenia zmian na stronie internetowej Ośrodka
w zakładce „Podprogram 2017”.

 

 

 

 

W ramach realizacji Podprogramu 2016 pomocy w formie artykułów spożywczych dla osób potrzebujących istnieje możliwość przystąpienia do programu na każdym etapie trwania dystrybucji.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których  dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie.

Warunkiem przystąpienia do programu jest spełnienie ww. kryteriów oraz odebranie skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

UWAGA!!!

Poniższa informacja dotyczy wyłącznie osób korzystających z pomocy świadczonej przez Bank Żywności!!!

Od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe wytyczne wprowadzające zmianę w kwalifikowaniu osób potrzebujących, zgodnie z którymi uległo podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynoszą 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Ogłoszenie

W punkcie wydawania żywności, przy ul. Krasickiego 2 w Nowej Dębie,
w dniach 26.06.2017 r. i 27.06.2017 r., w godzinach 1000 – 1200 i 1600 – 1800,
przyjmowane będą zapisy na żywność pochodzącą z Banku Żywności w Tarnobrzegu,
dla osób spełniających warunek kryterium dochodowego (1268 zł dla osoby samotnej i 1028 zł na osobę w rodzinie).

Zapisy dokonywane będą wyłącznie na podstawie aktualnych skierowań, wydawanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3.

Skierowania wydawane  będą w siedzibie Ośrodka do dnia 27 czerwca 2017 r. włącznie.

 

Kierownik MGOPS

Maria Tomczyk

 

Relacja z warsztatów

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie wraz z Stowarzyszeniem Tarnobrzeski Bank Żywności informuje, że 5 kwietnia 2017 r. w ramach Działań Towarzyszących Podprogram 2016 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej dla Najbardziej Potrzebujących odbyły się Warsztaty Dietetyczne i Zdrowego Żywienia z uwzględnieniem zasady kwasowo - zasadowej oraz Warsztaty Niemarnotrawienia Żywności dla Podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie korzystających z pomocy żywnościowej na terenie Gminy Nowa Dęba.W warsztatach udział wzięło łącznie 37 osób.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie oraz zachęcamy do śledzenia "aktualności" na stronie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy w Nowej Dębie.

 

WARSZTATY DIETETYCZNE I ZDROWEGO ŻYWIENIA

 

 

 

 

 

 

 

W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014- 2020 PROGRAMU 2017 r.

 

05.04.2017 r. o godzinie 1400,oraz o godzinie 1600 odbędą się Warsztaty Dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia dla Podopiecznych korzystających z pomocy żywnościowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ul. M. Reja 3 (sala przy MOPS). Warsztaty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Edukacyjny Warsztatów obejmuje następującą tematykę:

 1. Ogólne zasady prawidłowego żywienia
 2. Omówienie piramidy żywieniowej 
 3. Składniki odżywcze i nie odżywcze
 4. Zapotrzebowanie odżywcze w różnych etapach życia
 5. Wpływ pożywienia na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka (odżywienia
  i leczenie chorób)
 6. Umiejętności analizy własnego odżywiania i planowania posiłków
 7. Interakcja pokarmów i napojów z lekami
 8. Rola suplementacji witamin, minerałów i innych substancji prozdrowotnych
 9. Problemy używek i uzależnień od nich
 10. Racjonalne wykorzystywanie produktów spożywczych i zapobieganie marnowaniu jedzenia

-Celem działań jest wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego w tym szczególnie umiejętności zdrowego i racjonalnego przygotowania posiłków, zbilansowania diety, świadomości potrzeb żywieniowych różnych grup osób, niemarnowania żywności, przechowywania potraw.

- Włączenie osób w funkcjonowanie społeczności lokalnych, wymiana doświadczeń.

 

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/
dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego dotyczącego przyznawania pomocy w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 od dnia 1 stycznia 2017 r., o którym mowa powyżej.


W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z powyższym materiałem.

 

WARSZTATY DIETETYCZNE I ZDROWEGO ŻYWIENIA

 

 

 

 

 

 

 

W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014- 2020 PROGRAMU 2017 r.

 

18.01.2017 r. o godzinie 1600 odbędą się Warsztaty Dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia dla Podopiecznych korzystających z pomocy żywnościowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ul. M. Reja 3 (sala przy MOPS). Warsztaty realizowane są
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Dla wszystkich zainteresowanych szkolenie zostanie powtórzone w dniu 19.01.2017 r. o godz. 1600.

Program Edukacyjny Warsztatów obejmuje następującą tematykę:

 1. Ogólne zasady prawidłowego żywienia
 2. Omówienie piramidy żywieniowej 
 3. Składniki odżywcze i nie odżywcze
 4. Zapotrzebowanie odżywcze w różnych etapach życia
 5. Wpływ pożywienia na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka (odżywienia
  i leczenie chorób)
 6. Umiejętności analizy własnego odżywiania i planowania posiłków
 7. Interakcja pokarmów i napojów z lekami
 8. Rola suplementacji witamin, minerałów i innych substancji prozdrowotnych
 9. Problemy używek i uzależnień od nich
 10. Racjonalne wykorzystywanie produktów spożywczych i zapobieganie marnowaniu jedzenia

-Celem działań jest wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego w tym szczególnie umiejętności zdrowego i racjonalnego przygotowania posiłków, zbilansowania diety, świadomości potrzeb żywieniowych różnych grup osób, niemarnowania żywności, przechowywania potraw.

- Włączenie osób w funkcjonowanie społeczności lokalnych, wymiana doświadczeń.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: