Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Podprogram 2017

PODPROGRAM  2017 – podsumowanie

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Tarnobrzegu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne  i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 883 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Nowa Dęba.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

          ok. 45 ton żywności;

            8 681 paczek żywnościowych;

 1. W ramach Programu 2017 dla 883 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach zadań towarzyszących:
 • Ekonomiczne – 1 spotkanie dla 17 uczestników
 • Żywieniowe – 1 spotkanie dla 14 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 1 spotkanie dla 37 uczestników.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywność w Tarnobrzegu  [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa podkarpackiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w formie paczek żywnościowych.
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
  1. groszek z marchewką 4 kg,
  2. fasola biała 4 kg,
  3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
  4. buraczki wiórki 1,05 kg,
  5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
  6. makaron jajeczny 4,5 kg,      
  7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  8. ryż biały 4 kg,
  9. kasza gryczana 2 kg,
  10. herbatniki maślane 0,6 kg,
  11. mleko UHT 7 l,
  12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
  14. szynka drobiowa 3 kg,
  15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  18. cukier biały 4 kg,
  19. olej rzepakowy 4 l;   
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna - OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL]. 

 

Relacja z warsztatów

 

Szanowni Państwo

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2017 r., 8 marca 2018 r., w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie odbyły się warsztaty Dietetyczne i zdrowego żywienia dla Podopiecznych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie korzystających z pomocy żywnościowej na terenie Gminy Nowa Dęba.

W warsztatach o tytule "Zdrowie na talerzu" udział wzięło 14 osób.

Celem podjętych działań było wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w szczególności umiejętności zdrowego i racjonalnego przygotowywania posiłków, zbilansowania diety, świadomości potrzeb żywieniowych różnych grup osób, niemarnowania żywności, przechowywania potraw oraz włączenie osób w funkcjonowanie społeczności lokalnych i wymiana doświadczeń.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie oraz zachęcamy do śledzenia "aktualności" na stronie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy w Nowej Dębie.

 

WARSZTATY DIETETYCZNE I ZDROWEGO ŻYWIENIA

 

 

 

 

 

 

 

W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014- 2020 PROGRAMU 2017 r.

 

08.03.2018 r. o godzinie 1500, odbędą się Warsztaty Dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia dla Podopiecznych korzystających z pomocy żywnościowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ul. M. Reja 3 (sala przy MOPS). Warsztaty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Edukacyjny Warsztatów obejmuje następującą tematykę:

 1. Ogólne zasady prawidłowego żywienia
 2. Omówienie piramidy żywieniowej 
 3. Składniki odżywcze i nie odżywcze
 4. Zapotrzebowanie odżywcze w różnych etapach życia
 5. Wpływ pożywienia na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka (odżywienia
  i leczenie chorób)
 6. Umiejętności analizy własnego odżywiania i planowania posiłków
 7. Interakcja pokarmów i napojów z lekami
 8. Rola suplementacji witamin, minerałów i innych substancji prozdrowotnych
 9. Problemy używek i uzależnień od nich
 10. Racjonalne wykorzystywanie produktów spożywczych i zapobieganie marnowaniu jedzenia
 11. Znaczenie estetyki i elementów kulturowych na kształtowanie postaw żywieniowych

-Celem działań jest wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego w tym szczególnie umiejętności zdrowego i racjonalnego przygotowania posiłków, zbilansowania diety, świadomości potrzeb żywieniowych różnych grup osób, niemarnowania żywności, przechowywania potraw.

- Włączenie osób w funkcjonowanie społeczności lokalnych, wymiana doświadczeń.

 

Relacja z warsztatów

 

Szanowni Państwo

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2017 r., 11 stycznia 2018 r., w Wiejskim Centrum Aktywności odbyły się warsztaty Dietetyczne i zdrowego żywienia dla Podopiecznych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie korzystających z pomocy żywnościowej na terenie Gminy Nowa Dęba.

W warsztatach udział wzięło 35 osób, dotyczyły tematyki "Niemarnowania żywności".

Celem podjętych działań było wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w szczególności umiejętności zdrowego i racjonalnego przygotowywania posiłków, zbilansowania diety, świadomości potrzeb żywieniowych różnych grup osób, niemarnowania żywności, przechowywania potraw oraz włączenie osób w funkcjonowanie społeczności lokalnych i wymiana doświadczeń.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie oraz zachęcamy do śledzenia "aktualności" na stronie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy w Nowej Dębie.

 

Relacja z warsztatów

 

Szanowni Państwo

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2017 r., 27 października 2017 r., w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie odbyły się warsztaty ekonomiczne dla Podopiecznych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie korzystających z pomocy żywnościowej na terenie Gminy Nowa Dęba.

W warsztatach udział wzięło 17 osób, dotyczyły tematyki "Gospodarowania własnym budżetem domowym".

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie oraz zachęcamy do śledzenia "aktualności" na stronie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy w Nowej Dębie.

 

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

2014-2020

WARSZTATY EKONOMICZNE

W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH
PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020 PODPROGRAMU 2017 R.

 

27.10.2017 r. o godzinie 1430 oraz 1630 odbędą się warsztaty ekonomiczne dla
podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
ul. M. Reja 3 (sala przy Ośrodku Pomocy Społecznej). Warsztaty realizowane
są w ramach Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zakres tematyczny dotyczy: nauka tworzenia, realizacji i kontroli domowego budżetu, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego,
z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny,
w tym darów żywnościowych z Banku Żywności.

-Celem działań jest wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu
gospodarstwa domowego w tym szczególnie umiejętności gospodarowania budżetem domowym.

- Włączenie w funkcjonowanie społeczności lokalnych poprzez wymianę doświadczeń
w tym zdobytych w ramach spotkań i warsztatów edukacji ekonomicznej.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: