Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  W NOWEJ DĘBIE

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne, których celem działania jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na obszarze gminy.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

Zarządzeniem Nr 144/2019  z dnia 8 lipca 2019r. Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba  powołał Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

 1. Marzena Sajbot- przedstawiciel  Komisariatu Policji w Nowej Dębie,
 2. Ewa Jaworska-  przedstawiciel  Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie,
 3. Zofia Nowak - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych,
 4. Anna Nowak- przedstawiciel Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, II Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich,
 5. Małgorzata Zimnicka - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, II Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych
  i nieletnich,
 6. Beata Głaz - przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie,
 7. Katarzyna Tadra – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie,
 8. Renata Bal - przedstawiciel Biura Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie,
 9. Maria Tomczyk - przedstawiciel Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
 10. Jadwiga Bałdys - przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 11. Dagmara Gaweł - przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 12. Gabriela Kobylarz - przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 13. Maria Kosiorowska -  przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 14. Patrycja Paszta - przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 15. Agnieszka Pieróg - przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 16. Teresa Skiba - przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 17. Małgorzata Tomasiewicz  - przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w   zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskia Karta”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in.  dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji.  Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje formularz „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy. 

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia. 

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.  Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Grupy robocze

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty
 •  ochrony zdrowia

W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania grup roboczych

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Osoby i rodziny doznające przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której mogą Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.


Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”:

1.   Komisariat Policji w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 2, tel. 478 253 030

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3, tel.:  15 846 34 93

3.  Miejsko- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3, tel. 15 846 26 71

4.  Placówki oświatowe na terenie miasta i gminy Nowa Dęba - w przypadku gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym.

5. Placówki ochrony zdrowia- w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej, taka osoba może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019r. Dz. U. z 2019r. poz. 2080), bez konieczności wykonywania obdukcji.

 Obowiązujące akty prawne

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: